Save the date

Na een opnieuw zeer positieve evaluatie wordt in de eerste helft  van maart 2020 weer de Forensische Masterclass in Davos gehouden. Dit jaar rond het thema:

“Nachtmerries en dromen van de rapporteur”

Centraal staat de vraag welke rol de rapporteur in de strafrechtspraak zou kunnen en willen spelen en hoe om te gaan met belemmeringen die kunnen ontstaan. Daarbij komen zowel nachtmerries als dromen aan de orde.

We staan stil bij volwassenen- en K&J-rapportage, maar ook bij de overgang van het ene naar het andere gebied. Pro justitia rapporteurs rapporterend voor jeugd en/of volwassenen en juristen die betrokken zijn bij het strafrecht, zijn van harte welkom op dit congres.

De volgende onderwerpen zullen op een intensieve en interactieve wijze uitgediept worden:
• Juridische kaders: alles op een rijtje
• Het effect van de tuchtrechtspraak op ons en ons handelen
• Het effect van toetsing (door NRGD)
• Wat kan en mag in het jeugdstrafrecht. Komt dat de behandeling van de jeugdige ten goede?
• Risicomanagement, daar doen we het allemaal voor!