Forensisch congres Davos

Forensische Masterclasses Davos 2020

             “Nachtmerries en dromen van de rapporteur”

Wat wil en kan de rapporteur? Wat mag niet of juist wel? Waardoor wordt het werken als rapporteur belemmerd? En hoe zou dat op te lossen zijn ? Rapporteurs en juristen lopen vaak tegen beperkingen aan die het werk moeilijk en stressvol maken.
Wetten, voorschriften, formats en de noodzaak van meerdere registraties belemmeren de vrijheid van de rapporteur. Komt dit het werk van rapporteurs en de betrokken juristen ten goede ? En dan is er nog de dreiging van klachten waarbij een tuchtcollege in beeld kan komen. Mogelijk kunnen vooral de betrokkenen waarover gerapporteerd wordt - maar ook de gemeenschap - profiteren van meer speelruimte voor zowel de gedragsdeskundigen als de juristen. Stel dat we de vrijheid krijgen en het gehele veld opnieuw kunnen indelen, dan levert dat vast nieuwe gezichtspunten op. Misschien is die vrijheid er wel en benutten we die niet of onvoldoende.

Wie ooit met de tuchtrechter te maken heeft gehad weet hoe beladen dit is. Zelfs zeer ervaren rapporteurs die overtuigd zijn van de deugdelijkheid van hun werk ervaren de tuchtrechtspraak – en ook de beoordelingen van hun werk voor de herregistraties door het NRGD – als onaangename gebeurtenissen. En dan is er nog de spanning tussen het forensische werk en de WGBO. Waarbij de vraag zich opdringt of het wel zo eerlijk is om het werk en de werkomstandigheden van de pro justitia rapporteur langs de maatlat van de WGBO te leggen.

Tijd dus om de verantwoordelijken voor feedback, toets en tuchtrechtspraak maar eens aan de tand te voelen. En om met hen te zoeken naar wat redelijk is en hoe dat te realiseren valt. Ook verkennen we de mogelijkheden die we nu al hebben voor straftoemeting binnen zowel het volwassen- als kinder- en jeugdstrafrecht.


Namens de organisatie,
Geert Mensing