Uitnodiging

Met het vierde Davos congres over de advisering in de pro justitia rapportages, maken we de cirkel rond. In de afgelopen drie jaar zijn de vragen over de diagnostiek, doorwerking in het delict en de risicotaxatie aan de orde gekomen. En nu richten we ons vooral op de vraag: tot welk advies gaan de conclusies leiden?

Evenals bij de vorige congressen, is gekozen voor een zo praktisch mogelijke benadering van de soms complexe dillema’s over de adviezen van gedragsdeskundigen. En dit is niet alleen een vraagstuk voor u als psychiater of psycholoog, want ook het OM, ZM en de advocatuur moeten zich uiteindelijk een oordeel vormen over de vraag: welke behandeling zal de grootste bijdrage leveren aan het terugdringen van het recidiverisico? Is behandeling wenselijk en mogelijk? Welke behandeling en binnen welk juridisch kader? Bij het vorige congres bleek de methode van ‘raadkameren’ een groot succes en dat willen we bij dit congres in 2019 herhalen. Het blijkt erg leerzaam te zijn om als gedragsdeskundigen in gesprek te gaan met - en je te moeten inleven in het denkkader van - de officier van justitie, de rechter en de advocaat. Op hun beurt worden de aanwezige juristen geconfronteerd met de dilemma’s in de advisering waarvoor gedragsdeskundigen zich geplaatst zien.

Het thema van de advisering zal op het congres vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd: het brede aanbod van behandelingen voor volwassenen en jeugdigen, de vele juridische kaders, gedwongen behandelingen, de haalbaarheid van een behandeling en wat kan de reclassering met onze adviezen?

We zijn blij dat we ook dit jaar weer kunnen beschikken over uitstekende inleiders die een verscheidenheid aan onderwerpen voor hun rekening nemen.


Tot ziens in Davos!

Geert Mensing, Barend van Giessen, Karin ten Brinck, Arjan de Groot,
Thomas Rinne en Harry Stikkelbroeck