Forensisch congres Davos

Aanmelden

Docenten / Workshopleiders

 

Programmacommissie

Geert Mensing, werkte als klinisch psycholoog PJ-rapporteur en psychotherapeut. Hij bleef na zijn stage eind 1976 in het PBC werken als psycholoog. Na zes jaar werd hij psycholoog in de FOBA te Amsterdam en werkte vanaf 1985 als hoofd van de afdeling Medische Psychologie in (de voorlopers van) het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Daarnaast bleef Geert PJ-rapporten maken en was praktijkopleider voor GZ- en KP-opleidingen. Vanaf 2003 tot zijn pensionering was hij psycholoog en manager van het Nederlands Astmacentrum in Davos. Geert was sinds de jaren negentig tot begin 2017 Raad van de Penitentiaire kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, plv. lid beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege, rapporteur via het NIFP, gedurende 12 jaar lid van de RSJ (sectie TBS) en docent van de SSR.

Harry Stikkelbroeck is thans werkzaam als voorzitter van het Adviescollege Verloftoetsing TBS en verder als docent bij SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie, en bij de Beroepsopleiding Advocaten. Tot voor kort was Harry senior raadsheer in de afdeling strafrecht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; daarvoor werkte hij als officier van justitie, strafrechter in de eerste aanleg en als (straf)advocaat. Als rechter en raadsheer had hij langere tijd de functies van Rechter-Commissaris en Raadsheer-Commissaris. Een aandachtsgebied in het doceren is interpretatie van forensisch bewijs en bewijswaarderingen in het algemeen in het strafrecht. Op dat gebied heeft Harry ook meegewerkt aan publicaties.

Barbara Koudstaal is klinisch psycholoog. Zij begon haar carrière in de forensische jeugdzorg en maakte in 1998 de overstap naar de TBS. In die periode startte zij ook als Pro justitia rapporteur. Na vier jaar TBS-kliniek ‘de Singel’ en vijf jaar de ‘Therapie afdeling’ van het Penitentiair Selectie Centrum in Scheveningen, maakte zij in 2007 de overstap naar FPC de Kijvelanden. Daar was zij 11 jaar lang verantwoordelijk voor de resocialisatieafdeling en de transmurale patiënten en maakte zij de laatste jaren deel uit van het management team. Ook was zij praktijkopleider voor de KP-opleidelingen. Zij is naast haar werk blijven rapporteren en is ook Raad geweest van de Penitentiaire kamer. Vanaf 2016 is zij toetser bij het NRGD. Sinds begin 2018 werkt zij als ZZP-er en is zij lid van het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Daarnaast verricht zij Pro justitia rapportages, consultaties en supervisies en is zij docent bij SSR.

Timon den Boer is werkzaam psychiater in het Pieter Baan Centrum en is verbonden aan de afdeling Wetenschap en Opleiding van het NIFP. Daarnaast werkt hij als universitair docent bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, Universiteit Utrecht. Ook is hij lid van het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Zijn academisch aandachtsgebied betreft risicoanalyse en risicotaxatie, mede vormgegeven middels de research master History and Philosophy of Science, een opleiding die zich thans in de afrondende fase bevindt.Docenten / Workshopleiders

Harry Beintema is sinds 2004 psychiater en vanaf 2006 Directeur in de Mesdag. Hij is daarnaast directeur van de FPA en Forensische poli van Forint, onderdeel van Lentis. Hij volgde zijn opleiding tot psychiater in het UMCG. Hij is voorzitter van de behandeldirecteuren, TBS Nederland en lid van het Forensisch netwerk van GGz Nederland. Als penningmeester is hij actief in het bestuur van de NVvP. Door de afgelopen jaren was hij lid van vele commissies op het gebied van TBS, Forensische Psychiatrie en verward gedrag. Het ging daarbij soms om inhoud, beleid, toezicht en beleid, maar ook financiering. Hij is verder redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen Zorg. De filosofie en ethiek van de psychiatrie heeft zijn bijzondere belangstelling.

Mick Haveman, psycholoog, is sinds 2007 verbonden aan Forensisch centrum Teylingereind. Een justitiële jeugdinrichting in Sassenheim. Sinds 2009 hoofdzakelijk verbonden aan de observatieafdeling jeugd, ook wel bekend als Forca. Hij rapporteert tevens als PJ rapporteur in ambulante zaken en bij het Pieter Baan centrum. Daarnaast is hij docent bij het studiecentrum voor rechtspleging (SSR).  

 

Lotte Vermeulen (1984) is dichter, theatermaker en psycholoog. Niet alleen in haar pro justitia rapportages, maar ook in haar theaterteksten en liedjes is zij to-the-point en beschouwend. Zij zal een creatieve bijdrage leveren aan het congres.


 

prof.dr. Henri Beunders, Em. Hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie

 

Ybo Buruma (1955) is raadsheer in de Hoge Raad (strafkamer), lid-jurist bij het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg en hoogleraar Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde criminologie en later rechten. Eerder deed hij onderzoek voor de Parlementaire Enquêtecommissie opsporingsmethoden, was hij hoogleraar straf- en strafprocesrecht in Nijmegen en voorzitter van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken. Hij heeft een 16-jarige LAT-relatie en drie volwassen kinderen.

 

Vivienne de Vogel is bijzonder hoogleraar Forensische Zorg bij de Faculty of Psychology and Neuroscience, University Maastricht, lector bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, en werkt als onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten. Daarnaast is ze wetenschappelijk adviseur bij het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Haar onderzoek concentreert zich op gendersensitief werken in de forensische zorg, risicotaxatie van gewelddadig gedrag, traumabehandeling, en mentale veerkracht bij professionals. Ze ontwikkelde samen met collega’s diverse risicotaxatie-instrumenten, waaronder de FAM voor vrouwen en de SAPROF voor beschermende factoren.

 

Kasia Uzieblo werkt als senior onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van de Forensische Zorgspecialisten (Van der Hoeven kliniek, Utrecht, Nederland) en is als professor in de forensische en criminologische psychologie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (België). In haar onderzoek focust zij zich op de onderliggende mechanismen van (seksueel/huiselijk) geweld, het interpersoonlijk gedrag van personen met psychopathische trekken en het hulpzoekend gedrag bij slachtoffers en (potentiële) plegers van geweld. Daarnaast analyseert ze de bruikbaarheid en waarde van (psychodiagnostische) tools, waaronder risicotaxatie instrumenten, in de forensisch-psychiatrische en justitiële context.

 

Rob Geraerts, psycholoog, werkt sinds 1985 achtereenvolgens in diverse forensisch psychiatrische instellingen, zoals het Pieter Baan Centrum, Groot Batelaar en Meijers Instituut en daarnaast ook als Pro Justitia rapporteur. De laatste jaren werkt hij als hoofd behandeling in de Van der Hoeven Kliniek te Utrecht. Daarnaast is hij – inmiddels plaatsvervangend – lid van het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Vanaf 2005 specialiseert hij zich voorts in de behandeling van psychotrauma, start hij een eigen praktijk en werkt hij thans onder meer voor het Instituut Voor Psychotrauma (nu ARQ IVP) in het kader van opvang, nazorg en behandeling. Sinds 2019 is hij als behandelaar tevens werkzaam bij PSYTREC, een innovatief expertisecentrum voor kortdurende en intensieve behandeling van ernstig psychotrauma.