Forensisch congres Davos

Docenten / Workshopleiders

 

Programmacommissie

Geert Mensing, werkte als klinisch psycholoog PJ-rapporteur en psychotherapeut. Hij bleef na zijn stage eind 1976 in het PBC werken als psycholoog. Na zes jaar werd hij psycholoog in de FOBA te Amsterdam en werkte vanaf 1985 als hoofd van de afdeling Medische Psychologie in (de voorlopers van) het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Daarnaast bleef Geert PJ-rapporten maken en was praktijkopleider voor GZ- en KP-opleidingen. Vanaf 2003 tot zijn pensionering was hij psycholoog en manager van het Nederlands Astmacentrum in Davos. Geert was sinds de jaren negentig tot begin 2017 Raad van de Penitentiaire kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, plv. lid beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege, rapporteur via het NIFP, gedurende 12 jaar lid van de RSJ (sectie TBS) en docent van de SSR.Harry Stikkelbroeck heeft lang gewerkt in de rechterlijke organisatie. Zijn laatste functie was senior raadsheer in de afdeling strafrecht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; hij was daar ook enige tijd voorzitter van de Penitentiaire Kamer. Daarvoor was hij werkzaam als officier van justitie eerste klas bij het Landelijk Parket en het arrondissementsparket Arnhem, en daarvoor is hij strafrechter in eerste aanleg geweest te ’s Hertogenbosch. Eerder was hij geruime tijd (straf)advocaat. Van 2014 tot eind 2022 is Harry voorzitter geweest van het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Harry is als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie. Zijn aandachtsgebied is onder meer interpretatie van forensisch bewijs en bewijswaardering in het algemeen. Op dat gebied heeft hij ook meegewerkt aan publicaties. Harry is ook verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten, als beoordelaar.


Barbara Koudstaal is klinisch psycholoog. Zij begon haar carrière in de forensische jeugdzorg en maakte in 1998 de overstap naar de TBS. In die periode startte zij ook als Pro justitia rapporteur. Na vier jaar TBS-kliniek ‘de Singel’ en vijf jaar de ‘Therapie afdeling’ van het Penitentiair Selectie Centrum in Scheveningen, maakte zij in 2007 de overstap naar FPC de Kijvelanden. Daar was zij 11 jaar lang verantwoordelijk voor de resocialisatieafdeling en de transmurale patiënten en maakte zij de laatste jaren deel uit van het management team. Ook was zij praktijkopleider voor de KP-opleidelingen. Zij is naast haar werk blijven rapporteren en is ook Raad geweest van de Penitentiaire kamer. Vanaf 2016 is zij toetser bij het NRGD. Sinds begin 2018 werkt zij als ZZP-er en is zij lid van het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Daarnaast verricht zij Pro justitia rapportages, consultaties en supervisies en is zij docent bij SSR.


Linda Vijlbrief is thans werkzaam als advocaat-generaal. Zij is hoofd van het Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken van het OM, dat onder meer adviseert op het gebied van de oplegging van de tbs en de tenuitvoerlegging daarvan. Voordat zij advocaat-generaal werd heeft zij als officier van justitie gewerkt en daarvoor als advocaat. Linda doceert bij het studiecentrum voor rechtspleging (SSR), was jarenlang beklagvoorzitter bij een Penitentiaire Inrichting en is lid (geweest) van verschillende beklag- en beroepscommissies in het gezondheidsrecht. Tevens houdt zij zich voor de LSR (landelijke selectie rechtspraak) bezig met de selectie van rechters-en raadsheren in opleiding. 

Frank Kruisdijk is psychiater en werkte in diverse (dag) klinische GGZ/psychotherapeutische en forensische behandelsettings. Aandachtsgebieden, voordrachten en publicaties betreffen de vormgeving van klinische psychotherapie, agressie en impulsiviteit, terugdringen van separaties, hantering van bijwerkingen van psychofarmaca, farmaco-genetica en wisselwerking tussen soma en psyche. Hij promoveerde op het effect van (gebrek aan) bewegen bij ernstige depressie en schizofrenie.Als vast gerechtelijk deskundige actief vanaf 1990 (NRGD-register 2012), ambulant en vanaf 1999 tot heden ook in het PBC. Naast het verrichten van eigen Pro Justitia-rapportages is hij supervisor voor psychiater-rapporteurs in opleiding en begeleidt de onderzoekende teams als procespsychiater. Vanaf 2018 psychiater-lid van het Adviescollege verloftoetsing TBS.Medy Hulshof is gz-psycholoog. Zij begon haar carriere in de forensische jeugdzorg en is van 2009 tot en met 2019 verbonden geweest aan Forensisch Centrum Teylingereind. Ze was hoofdzakelijk verbonden aan de observatieafdeling jeugd, ook wel bekend als ForCa. Van 2020 tot en met 2023 is zij als behandelcoordinator werkzaam geweest in het PPC. Daarnaast rapporteert zij tot op heden zowel klinisch (Pieter Baan Centrum en ForCa) alsook ambulant. Zij is zowel voor jeugd alsook volwassenen NRGD geregistreerd. Naast het verrichten van pro Justitia onderzoeken, is zij supervisor voor gz-psychologen in opleiding en begeleidt de onderzoekende teams (ForCA) als proces-professional. 

Coen van Gestel is psychiater en inmiddels ruim vijf jaar geneesheer-directeur bij De Forensische Zorgspecialisten, beter bekend als de Van der Hoevenkliniek en de Waag. Het grootste deel van zijn loopbaan heeft hij gewerkt in het forensische veld, met name bij De Kijvelanden, de FPK van (inmiddels) Inforsa en de Waag. Hij rapporteert pro Justitia sinds 1998, toen dat nog kon na een ‘cursus’ van een middag en als basisarts. Inmiddels is het palet aan zaken breed: opleggingsrapportages, rapportages in hoger beroep, Tbs-verlenigingsonderzoeken en onderzoek naar levenslang gestraften. Coen is tot 2020 voorzitter geweest van de Vereniging van pro Justitia Rapporteurs (VVR). Momenteel is hij secretaris van het bestuur van de Afdeling Geneesheer-directeur van de NVvP.

 

 

Docenten / Workshopleiders

 

Lilian Kuipers is binnen Inforsa werkzaam als psychiater, stage opleider en manager behandelzaken. Daarnaast is zij pro Justitia rapporteur. In dat kader was zij ruim acht jaar verbonden aan het Pieter Baan Centrum. Lilian is bestuurslid van de afdeling forensische psychiatrie van de NVvP en schrijft geregeld opiniestukken en columns over de forensische psychiatrie. Ook door middel van gastlezingen en presentaties tracht zij zowel aan betrokken procespartijen maar ook breed maatschappelijk meer inzicht te verschaffen in de forensische psychiatrie. 
 

Frans Alkemade is fysicus en werkte decennia lang als wetenschappelijk onderzoeker. Een jaar of vijftien geleden begon hij daarnaast zijn wetenschappelijke inzichten en technieken ook toe te passen op de waarheidsvinding in het strafrecht. Niet alleen geeft hij veel cursussen, workshops en colleges op dit gebied, ook pionierde hij het maken van integrale Bayesiaanse analyses van complexe strafdossiers. In diverse bekende zaken (Zes van Breda, Nicole van den Hurk, Rosmalense flatmoord, Nicky Verstappen, etc.) is hij de afgelopen jaren door het OM, de Rechtbank of het Hof als deskundige benoemd. 

Sinds 2012 is Frank Jonker gecertificeerd klinisch neuropsycholoog (KNP). Op dit moment is hij hoofd van de afdeling neuropsychiatrie en actief betrokken bij patiëntenzorg, klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit (VU). Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de bewustwording van de neurologie en neuropsychologie binnen PJ-rapportages te vergroten. Dit heeft geleid tot de oprichting van een neuroloket/ neuropoli met als doel consultatie en aanvullende diagnostiek met betrekking tot neurologie-neuropsychologie voor pro Justitia rapportages. Hij een van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van een vragenlijst voor het herkennen van hersenletsel voor de forensische zorg, waarover een aantal publicaties zijn verschenen. Sinds maart 2023 is hij officieel in dienst bij het NIFP.

 

Thijs van de Kant is als klinisch psycholoog en hoofd van de vakgroep Psychologie verbonden aan het Pieter Baan Centrum in Almere. Vanuit het PBC heeft Thijs in 2021 met Frank Jonker het Forensisch Neuroloket ontwikkeld, een mogelijkheid tot consultatie over neurocognitieve problematiek voor pro Justitia rapporteurs. In 2023 is daar de Forensische Neuropoli bijgekomen waarbij aanvullende pro Justitia rapportages kunnen worden opgemaakt door een neuroloog en klinisch neuropsycholoog naar het model van de geheugenpoli.
 

Mascha Beijer-Holtman is GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (GioS), werkzaam bij het PBC en de Waag. Ze startte in 2005 als hoofdbehandelaar van een afdeling voor jongeren met een PIJ-maatregel, in Teylingereind. Sinds 2009 is ze verbonden aan de klinische observatieafdeling (ForCA) als PJ-rapporteur, supervisor van GZ-psychologen in opleiding en begeleidt ze onderzoekend teams als proces-professional (PP). Sinds 2014 is ze tevens NRGD geregistreerd PJ-rapporteur voor volwassenen en rapporteert ze ook voor het PBC (evenals PP). Naast opleggingsrapportages, rapporteert ze in PIJ- en TBS-verlengingszaken. Tot oktober 2023 werkte ze daarnaast als regiebehandelaar/ cognitief gedragstherapeut bij een forensische polikliniek voor jeugdigen.

 Prof. dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf is psycholoog en jurist. Hij is hoogleraar forensische psychiatrie aan het Instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam, veelal in tbs-verlengingszittingen, en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in strafzaken. Hij is bestuurslid van zowel het Lutje als reguliere Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, respectievelijk als voorzitter en penningmeester, alsook van de Stichting Vrienden van Oldenkotte. 

 

Joke Harte is hoogleraar effectieve justitiële interventies bij de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij doet empirisch onderzoek naar criminologische en strafrechtelijke thema’s. Veel van haar onderzoek betreft het grensvlak tussen het strafrecht en de psychiatrie. Zij publiceerde over de relatie tussen psychiatrische stoornissen en delinquentie, risicotaxatie, de evaluatie van interventies en de strafrechtelijke reactie op delicten die mede het gevolg zijn van psychiatrische problematiek. In het verleden werkte zij als onderzoeker in verschillende forensische psychiatrische klinieken, waaronder het Pieter Baan Centrum.