Forensisch congres Davos

Docenten / Workshopleiders

 

Programmacommissie

Geert Mensing, werkte als klinisch psycholoog PJ-rapporteur en psychotherapeut. Hij bleef na zijn stage eind 1976 in het PBC werken als psycholoog. Na zes jaar werd hij psycholoog in de FOBA te Amsterdam en werkte vanaf 1985 als hoofd van de afdeling Medische Psychologie in (de voorlopers van) het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Daarnaast bleef Geert PJ-rapporten maken en was praktijkopleider voor GZ- en KP-opleidingen. Vanaf 2003 tot zijn pensionering was hij psycholoog en manager van het Nederlands Astmacentrum in Davos. Geert was sinds de jaren negentig tot begin 2017 Raad van de Penitentiaire kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, plv. lid beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege, rapporteur via het NIFP, gedurende 12 jaar lid van de RSJ (sectie TBS) en docent van de SSR.

Harry Stikkelbroeck is thans werkzaam als voorzitter van het Adviescollege Verloftoetsing TBS en verder als docent bij SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie, en bij de Beroepsopleiding Advocaten. Tot voor kort was Harry senior raadsheer in de afdeling strafrecht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; daarvoor werkte hij als officier van justitie, strafrechter in de eerste aanleg en als (straf)advocaat. Als rechter en raadsheer had hij langere tijd de functies van Rechter-Commissaris en Raadsheer-Commissaris. Een aandachtsgebied in het doceren is interpretatie van forensisch bewijs en bewijswaarderingen in het algemeen in het strafrecht. Op dat gebied heeft Harry ook meegewerkt aan publicaties.

Barbara Koudstaal is klinisch psycholoog. Zij begon haar carrière in de forensische jeugdzorg en maakte in 1998 de overstap naar de TBS. In die periode startte zij ook als Pro justitia rapporteur. Na vier jaar TBS-kliniek ‘de Singel’ en vijf jaar de ‘Therapie afdeling’ van het Penitentiair Selectie Centrum in Scheveningen, maakte zij in 2007 de overstap naar FPC de Kijvelanden. Daar was zij 11 jaar lang verantwoordelijk voor de resocialisatieafdeling en de transmurale patiënten en maakte zij de laatste jaren deel uit van het management team. Ook was zij praktijkopleider voor de KP-opleidelingen. Zij is naast haar werk blijven rapporteren en is ook Raad geweest van de Penitentiaire kamer. Vanaf 2016 is zij toetser bij het NRGD. Sinds begin 2018 werkt zij als ZZP-er en is zij lid van het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Daarnaast verricht zij Pro justitia rapportages, consultaties en supervisies en is zij docent bij SSR.

Linda Vijlbrief is thans werkzaam als advocaat-generaal. Zij is hoofd van het Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken van het OM, dat onder meer adviseert op het gebied van de oplegging van de tbs en de tenuitvoerlegging daarvan. Voordat zij advocaat-generaal werd heeft zij als officier van justitie gewerkt en daarvoor als advocaat. Linda doceert bij het studiecentrum voor rechtspleging (SSR), was jarenlang beklagvoorzitter bij een Penitentiaire Inrichting en is lid (geweest) van verschillende beklag- en beroepscommissies in het gezondheidsrecht. Tevens houdt zij zich voor de LSR (landelijke selectie rechtspraak) bezig met de selectie van rechters-en raadsheren in opleiding.

 

Frank Kruisdijk is psychiater en werkte in diverse (dag) klinische GGZ/psychotherapeutische en forensische behandelsettings. Aandachtsgebieden, voordrachten en publicaties betreffen de vormgeving van klinische psychotherapie, agressie en impulsiviteit, terugdringen van separaties, hantering van bijwerkingen van psychofarmaca, farmaco-genetica en wisselwerking tussen soma en psyche. Hij promoveerde op het effect van (gebrek aan) bewegen bij ernstige depressie en schizofrenie.Als vast gerechtelijk deskundige actief vanaf 1990 (NRGD-register 2012), ambulant en vanaf 1999 tot heden ook in het PBC. Naast het verrichten van eigen Pro Justitia-rapportages is hij supervisor voor psychiater-rapporteurs in opleiding en begeleidt de onderzoekende teams als procespsychiater. Vanaf 2018 psychiater-lid van het Adviescollege verloftoetsing TBS.

 

Medy Hulshof is gz-psycholoog. Zij begon haar carriere in de forensische jeugdzorg en is van 2009 tot en met 2019 verbonden geweest aan Forensisch Centrum Teylingereind. Ze was hoofdzakelijk verbonden aan de observatieafdeling jeugd, ook wel bekend als ForCa. Van 2020 tot en met 2023 is zij als behandelcoordinator werkzaam geweest in het PPC. Daarnaast rapporteert zij tot op heden zowel klinisch (Pieter Baan Centrum en ForCa) alsook ambulant. Zij is zowel voor jeugd alsook volwassenen NRGD geregistreerd. Naast het verrichten van pro Justitia onderzoeken, is zij supervisor voor gz-psychologen in opleiding en begeleidt de onderzoekende teams (ForCA) als proces-professional.

 

Coen van Gestel is psychiater en inmiddels ruim vijf jaar geneesheer-directeur bij De Forensische Zorgspecialisten, beter bekend als de Van der Hoevenkliniek en de Waag. Het grootste deel van zijn loopbaan heeft hij gewerkt in het forensische veld, met name bij De Kijvelanden, de FPK van (inmiddels) Inforsa en de Waag. Hij rapporteert pro Justitia sinds 1998, toen dat nog kon na een ‘cursus’ van een middag en als basisarts. Inmiddels is het palet aan zaken breed: opleggingsrapportages, rapportages in hoger beroep, Tbs-verlenigingsonderzoeken en onderzoek naar levenslang gestraften. Coen is tot 2020 voorzitter geweest van de Vereniging van pro Justitia Rapporteurs (VVR). Momenteel is hij secretaris van het bestuur van de Afdeling Geneesheer-directeur van de NVvP.

 


Docenten / Workshopleiders

De namen volgen z.s.m.