Forensisch congres Davos

Aanmelden

Onderwerpen


Plenair

 

Openingssessie

prof. mr. Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad (strafkamer), lid-jurist bij het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg en
hoogleraar Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Lotte Vermeulen, cabaretier en psycholoog


Meer informatie over deze plenaire sessie volgt z.s.m.

 

Slimmer communiceren over risico’s van recidive

prof.dr. Vivienne de Vogel , Professor Forensische zorg (UM), Lector (HU), onderzoeker (DFZS), wetenschappelijk adviseur
AVT, Universiteit Maastricht, Hogeschool Utrecht, De Forensische Zorgspecialisten

prof.dr. Kasia Uzieblo, Professor in de forensische en criminologische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België), & Professor in de forensische en criminologische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België), & senior onderzoeker bij de Van der Hoeven kliniek, Utrecht

Risicotaxatie is niet meer weg te denken uit ons werkveld. Wat risicotaxaties inhouden, weten we intussen. Maar begrijpen we de uitkomst van deze taxaties voldoende? Wat verstaan we eigenlijk onder laag, matig of hoog risico? De beschrijvingen van deze uitkomsten worden vaak als vaag beschouwd en worden niet goed begrepen door collega’s of door rechters. Uit onderzoek blijkt dat dit gebrekkig begrip een bepalende factor kan zijn in de besluitvorming. In deze lezing wordt besproken hoe belangrijk een heldere communicatie over risico’s is, welke vormen van risicocommunicatie er zijn en welke invloed het heeft op bijvoorbeeld een besluit van de rechter. Ter illustratie zullen er resultaten worden gepresenteerd van een recent onderzoek waarbij het begrip van risicotaxaties onder zowel leken als professionals uit het forensisch psychiatrisch werkveld onderzocht werd. Aan het einde van de lezing worden tips & tricks geboden voor een heldere risicocommunicatie.

Leerdoelen: 
- Verschillende vormen van risicocommunicatie kunnen herkennen en zowel de voor- als nadelen ervan kunnen benoemen.
- Kunnen toepassen van kennis over risicocommunicatie in eigen rapporten.

 

Communicatie tussen rapporteur en jeugd

Drs. Mick Haveman, forensisch psycholoog en gedragsdeskundige
F.C. Teylingereind, Sassenheim


Meer informatie over deze plenaire sessie volgt z.s.m.

 

Contact tussen onderzoeker en onderzochte

Ad Gerritsen
Rob Geraerts

 

Meer informatie over deze plenaire sessie volgt z.s.m.

 

 

Communicatie tussen alle spelers in het veld

Harry Beintema, Directeur behandeling FPC
Dr. S. Van Mesdag, Forint/Lentes en voorzitter TBS Nederland

 
Meer informatie over deze plenaire sessie volgt z.s.m.

  

Emotionalisering van het strafrecht 

prof.dr. Henri Beunders, Em. Hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie


Meer informatie over deze plenaire sessie volgt z.s.m.

 

 

Raadkamer


Meer informatie over deze plenaire sessie volgt z.s.m.

 

 

Workshop

 

Nog slimmer communiceren over risico’s van recidive

prof.dr. Vivienne de Vogel , Professor Forensische zorg (UM), Lector (HU), onderzoeker (DFZS), wetenschappelijk adviseur
AVT, Universiteit Maastricht, Hogeschool Utrecht, De Forensische Zorgspecialisten

prof.dr. Kasia Uzieblo, Professor in de forensische en criminologische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België), & Professor in de forensische en criminologische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België), & senior onderzoeker bij de Van der Hoeven kliniek, Utrecht


In deze workshop gaan we nader in op de kennis die in de lezing Slimmer communiceren over risico’s van recidive aan bod is gekomen. Aan de hand van casuïstiek en verschillende oefeningen worden de deelnemers uitgedaagd om hun eigen risicocommunicatie onder de loep te nemen of hoe zij verslagen van collega’s begrijpen. Zo worden bijvoorbeeld verschillende vignetten beoordeeld en besproken.

Leerdoelen: 
- Verschillende vormen van risicocommunicatie kunnen herkennen en zowel de voor- als nadelen ervan kunnen benoemen.
- Kunnen toepassen van kennis over risicocommunicatie in eigen rapporten.


Communicatie tussen rapporteur en jeugd

Drs. Mick Haveman, forensisch psycholoog en gedragsdeskundige
F.C. Teylingereind, Sassenheim


Meer informatie over deze workshop volgt z.s.m.

 

Contact tussen onderzoeker en onderzochte

Ad Gerritsen
Rob Geraerts


Meer informatie over deze workshop volgt z.s.m.